Varausehdot: Villa Merentuuli

Villa Merentuulen omistaja noudattaa Villa Merentuulen ( myöhemmin Huvilan) vuokrauksessa näitä sopimusehtoja. Nämä ehdot sitovat kumpaakin osapuolta sen jälkeen, kun asiakas on maksanut sopimusehdoissa mainitun ennakkomaksun tai ennakkomaksun ja loppusuorituksen yhdellä kertaa.

Varaus- ja maksuehdot

Varauksen tekijän tulee olla varausta tehdessään täysi-ikäinen (18 vuotta täyttänyt).

Varauksen voi tehdä täyttämällä varauslomake, jonka vahvistus vastaus lähetetään asiakkaan sähköpostiin 24h aikana. Varauksen voi tehdä myös puhelimitse, mutta tästäkin huolimatta varaus tulee tehdä vielä lomakkeella. Mikäli toivottu ajankohta on varattavissa vahvistuksen vastaanotettuaan asiakkaan tulee maksaa varausmaksu (20 % Huvilan vuokrahinnasta).

Asiakas voi myös maksaa varauksen kokonaisuudessaan heti. Asiakas saa vahvistuksen; Huvilan omistajantiedot ja infon, osoitetiedot ja ajo-ohjeen jo tässä vaiheessa. Muussa tapauksessa tiedot lähetään asiakkaalle loppumaksun yhteydessä.

Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut varausmaksun (20 % Huvilan vuokrahinnasta) vahvistuksessa ilmoitettujen ohjeiden mukaisesti ja eräpäivään mennessä tai varausmaksun ja loppusuorituksen yhdellä kertaa. Loppusuoritus tulee maksaa viimeistään 56 vuorokautta (8) viikkoa ennen loman alkua.

Mikäli varauksen alkuun on vähemmän kuin 56 vuorokautta (8) viikkoa, maksetaan koko Huvilan vuokrahinta.


Varauksen peruuttaminen

Jos asiakas peruuttaa varauksen, ei varausmaksun osuutta (20 %Huvilan vuokrahinnasta) palauteta.

Mikäli varaus peruutetaan myöhemmin kuin 56 vuorokautta (8 viikkoa) ennen vuokrauksen alkua, ei asiakkaan suorittamia maksuja palauteta lainkaan.

Sen estämättä, mitä edellä on määrätty, asiakkaalla on oikeus saada takaisinmaksamansa summa lukuun ottamatta varausmaksua , jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä ja asia on osoitettava luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella.
Kuitenkin tässäkin tapauksessa mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 48 tuntia ennen varausajankohdan alkua tai varauksen aikana ei asiakkaan suorittamaa maksua korvata.

Jos Huvilaa ei oteta vastaan tai se otetaan vastaan myöhästyneenä, asiakkaalla ei ole oikeutta vuokran palautukseen. Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu lomakohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen.

Huvilan omistajan oikeus peruuttaa varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este , Huvilan omistaja voi peruuttaa varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada Huvilalle maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. Jos varaus joudutaan keskeyttämään asiakkaan häiriökäyttäytymisen takia, niin maksuja ei palauteta.

Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, voi Huvilan omistaja peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta.

Oleskelu lomakohteessa

Huvilaan saapumisen yhteydessä asiakkaan tulee maksaa 250 euron suuruinen vakuusmaksu Huvilan omistajan (tilille) asiakkaan velvoitteiden täyttämisen vakuudeksi ja vahingon varalta. Huvilan omistaja palauttaa vakuusmaksun asiakkaalle (tilille) lähtöpäivänä. Vahinkojen korvaus sekä siivouksesta aiheutuvat kustannukset voidaan pidättää vakuusmaksusta.

Huvila ja sen avaimet luovutetaan asiakkaalle hänen etukäteen joko puhelimitse tai sähköpostitse ilmoittamana saapumisajankohtana.

Avaimet luovutetaan asiakkaalle viikkovuokrauksessa sunnuntaina klo 16.00 alkaen ja viikonloppuvuokrauksessa perjantaina klo 10.00 alkaen.

Vuokraan sisältyy Huvilan käyttöoikeus varatulle ajalle. Normaalit energiakulut, kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat, ruokailuvälineet, patjat, peitot ja tyynyt sisältyvät hintaan.
Esillä olevat polttopuut sisältyvät vuokraan. Esillä olevat astianpesuaineet, perusmausteet sekä wc- paperit sisältyvät vuokrahintaan.

Soutuveneen vapaa käyttöoikeus sisältyy hintaan.

Saunan ( iso ja pieni) vapaa käyttöoikeus sisältyy hintaan.

Hiili-ja puugrillin vapaa käyttöoikeus sisältyy hintaan.

Liinavaatteet ja pyyhkeet eivät sisälly hintaan.

Asiakkaan on käytettävä lakanoita.

Asiakas voi tilata varauksen yhteydessä liinavaatteet ja pyyhkeet hintaan 12euroa/hlö

Huvilan siivouksesta loman aikana huolehtii asiakas itse.

Huvilaa saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu Huvilan kuvauksessa vuodepaikkamääränä tai mitä Huvilaa varattaessa on sovittu. Juhlista ja muista tilaisuuksista, joissa lomakohteen henkilömäärä tilapäisesti ylittyy, tulee sopia ennakkoon Huvilan omistajan kanssa. Teltan ja asuntovaunun tai vuokrattavien välineiden (esim. kylpypalju) käyttö Huvilan tontilla ilman Huvilan omistajan lupaa on kielletty. Tupakointi on kielletty kaikissa Huvilan sisätiloissa.

Lemmikkieläimen tuominen huvilalle on kielletty.

Asiakkaan velvollisuudet ja huvilan luovutus lähtöpäivänä

Viikkovuokrauksessa asiakas luovuttaa huvilan ja sen avaimet omistajalle lähtöpäivänä sunnuntaina klo 12.00 mennessä . Vakuusmaksu palautetaan luovutuksen yhteydessä tilille.

Viikonloppuvuokrauksessa asiakas luovuttaa huvilan ja sen avaimet omistajalle lähtöpäivänä klo 12.00 mennessä.
Vakuusmaksu palautetaan luovutuksen yhteydessä tilille.

Jos asiakas lähtee normaalista poikkeavaan aikaa (esim. yöllä) tai jos asiakas ei ilmoita lähdöstään, on huoltajalla tai omistajalla oikeus palauttaa vakuusmaksu jälkikäteen tilille.

Asiakas on vastuussa lomakohteessa aiheuttamistaan vahingoista. Aiheutuneesta vahingosta on heti ilmoitettava Huvilan omistajalle. Asiakas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot suoraan Huvilan omistajalle.

Lomakohteen siivouksesta loman lopussa huolehtii asiakas itse. Loppusiivouksen voi tilata varauksen yhteydessä maksua vastaan.

Loppusiivoukseen kuuluu, että astiat tiskataan ja laitetaan paikalleen, roskat viedään jätepisteeseen, tyhjät juomapullot ja – tölkit viedään pois, huonekalut laitetaan paikoilleen. Ruokatarvikkeet viedään pois tai ne viedään jätepisteeseen. Matot ja lattiat imuroidaan. Vuodevaatteet tuuletetaan ulkona. Piha-alue ja grillipaikka jätettään siistiin kuntoon. Lyhyesti asiakas on velvollinen siivoamaan Huvilan yhtä siistiin kuntoon kuin se on saapumispäivänä ollut.

Asiakas voi tilata varauksen yhteydessä loppusiivouksen hintaan 250euroa. Tilattuun loppusiivoukseen ei sisälly astioiden tiskaus, astioiden paikalleen laitto ja roskien vienti. Lisäksi asiakkaan on itse vietävä tyhjät pullot ja tölkit pois ja laitettava huonekalut paikoilleen. Ruokatarvikkeet on vietävä pois tai ne on vietävä jätepisteeseen.

Mikäli asiakas on vuokrannut liinavaatteet tulee ne jättää pyykkikoriin eteiseen.

Ylivoimainen este

Huvilan omistaja ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (Force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. sähkökatkot tai luonnonilmiöt kuten leväesiintymät, tai eläimet, kuten hiiret ja hyönteiset), joka ei ole johtunut Huvilasta ja jonka seurauksia Huvilan omistaja ei kohtuudella ole voinut estää.

Huvilan omistaja ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä.

Sovellettava laki ja riitojen oikeuspaikka

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluista ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Porin käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.